visual

Leven nu in de bus

Leven.nu is een miniboekje met een boodschap uit de Bijbel. Misschien kreeg u een exemplaar of ontving u het in uw brievenbus omdat iemand het huis-aan-huis heeft verspreid. Wees welkom!

Miniboekje

Een handzaam miniboekje, met korte teksten over onze levensreis. De boodschap van de Bijbel wordt eenvoudig uitgelegd. Hieronder kun je een boekje doorbladeren en lezen.

Bladeren

 
 

Leven met God

 
 

Gods liefde

God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Uit de Bijbel: Johannes 3 vers 16

Leef!

Zo waar Ik leef, spreekt de Here Here, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! 

Uit de Bijbel: Ezechiel 33 vers 11

Levensverhalen

 
 

Bestellen

Miniboekje leven.nu BESTEL Boekenleggers, poster, kaarten BESTEL Lukasevangelie Johannesevangelie BESTEL Meer producten BESTEL

Reactiebon

Reactiebon

Dhr. Mevr.
Beveiligingscode:   4717 →
Versturen

Leven!

Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

Uit de Bijbel: Johannes 14 vers 6

Werkelijk vrij

Als Jezus Christus u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.
Uit de Bijbel: Johannes 8 vers 32

Enquete

Enquete

Deze enquete is anoniem, tenzij u een reactie van ons terug zou willen. In dat geval kunt u uw e-mailadres invullen. Als u vragen hebt over de inhoud of tips voor verbetering, dan kunt u gebruikmaken van het grotere invulvak.
Op welke manier kreeg u het blad Leven.nu?
Brievenbus Kerk Vrienden Op straat
Vindt u de inhoud van het blad helder en begrijpelijk?
Ja Twijfelachtig Nee
Helpt het blad u verder in uw geestelijke zoektocht?
Ja Misschien Nee
Beveiligingscode:   4717 →
Versturen

Colofon

Colofon

Colofon

Leven.nu is een uitgave van AmpsenDesign en verschijnt twee keer per jaar (rond Kerst en Pasen) en wordt landelijk verspreid door honderden enthousiaste vrijwilligers uit diverse kerken en christelijke groeperingen. Leven.nu verwijst niet naar een bepaalde groep of kerk, maar de redactie adviseert u om zelf de Bijbel te lezen en op zoek te gaan naar God.


Verzoek aan verspreiders:
Het is niet toegestaan om het magazine in brievenbussen met een nee/nee- of nee/ja-sticker te stoppen. Wilt u alstublieft de wensen respecteren van bewoners met een sticker op hun brievenbus waarmee aangegeven wordt dat zij geen ongeadresseerd drukwerk wensen te ontvangen. Dus: ziet u een nee/nee- of nee/ja-sticker op een brievenbus... dan daar geen miniboekje bezorgen.


Vragen
Lezers die willen reageren op de inhoud van een artikel, kunnen een e-mail sturen naar info@leven.nu.


Uitgever
AmpsenDesign
Kostverloren 27 A
7316 MN Apeldoorn